Wat te doen bij calamiteiten

Wat te doen bij calamiteiten?

 • U constateert inbraak of schade.
 • U meldt dit bij de parkmanagement/servicedesk.
 • U doet aangifte bij de Politie.
 • U heeft informatie nodig (camera beelden).
 • U wilt weten wat er beveiligd is op het park.
 • Calamiteiten contactgegevens.
 1. U constateert inbraak of schade
  • Blijf kalm, hou het overzicht, noteer tijd en plaats en maak foto’s indien dit mogelijk is.
  • nformeer de instanties welke in uw eigen protocol bekend zijn. (alarmcentrale, politie, verzekering, parkmanagement etc.)
 2. U meldt dit bij het parkmanagement/ de servicedesk
  • Hoe eerder parkmanagement de melding krijgt, hoe eerder wij de overige gebruikers kunnen informeren.
  • Als er bij Parkmanagement een melding binnenkomt zal deze in gepaste tekst worden geplaatst op de site bij “Mededelingen” en wordt deze direct verspreid via de nieuwsbrief naar de overige gebruikers van het park.
 3. U doet aangifte bij de Politie
  • Het is belangrijk zo snel mogelijk de politie te informeren afhankelijk van de calamiteit.
 4. U heeft informatie nodig (camera beelden)
  • Opvragen camerabeelden is mogelijk via het Parkmanagement van . Hiervoor moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Het formulier kunt u opvragen via info@forepark.nl
  • Op het formulier dient een zo juist mogelijk tijdsbestek (datum en tijd) worden aangegeven wanneer de calamiteit heeft plaatsgevonden. Hoe nauwkeuriger dit tijdsbestek is, hoe sneller de beelden gevonden kunnen worden en beschikbaar zijn.
  • Als er verdachte omstandigheden worden gesignaleerd, worden de beelden tevens aan de Politie geleverd.
  • Indien er vanuit de eigenaar/ gebruiker geen aangifte bij de politie wordt gedaan, zullen de kosten voor het opvragen van de beelden in rekening worden gebracht.
 5. U wilt weten wat er beveiligd is op het park
  • Bij vragen kunt u contact opnemen met het Parkmanagement.
 6. Contactgegevens
  • Politie
  • Parkmanager