Hoe werkt het?

Wanneer is de Video Alarm Centrale bezet:

De VAC is bezet op maandag t/m vrijdag van 16:30 tot 08:30 en is het weekend 24 uur per dag.
De beelden worden 24 uur per dag 7 dagen per week digitaal opgenomen.

Wat wordt er gedaan:

Er worden geen actieve video surveillance rondes gemaakt door de centralisten. De camera’s welke zijn opgesteld bij de ondernemers zijn gericht op
het terrein van de ondernemer en gedeeltelijk gericht op het openbare gebied. De camera’s zijn voorzien van een intelligente vorm van bewegingsdetectie.
De videosurveillance is in eerste instantie gericht op de orde en veiligheid van het openbare gebied en niet bij de ondernemer op het eigen terrein.
Bij alarmmeldingen vanuit een object in het gebied zal er direct door de meldkamer meegekeken worden op de camera’s of er verdachte of ongewenste
situaties zich voordoen op of nabij het terrein van deze ondernemer. Wel is het belangrijk dat het alarmsysteem gekoppeld is aan de meldkamer van ATN.
Als er met de camera’s een verificatie van de inbraak gedaan kan worden dan zal direct de politie aangestuurd worden, in alle gevallen zal ook de
surveillancedienst van Westvliet worden aangestuurd als de ondernemer gebruikt maakt van de alarmopvolgingsdienst van Westvliet.

Er is geen contract afgesloten voor mobile surveillance op het terrein, wel een afspraak om snel ter plaatse te kunnen zijn wanneer er afwijkend gedrag wordt
gesignaleerd of bij situaties die de centralist als verdacht opmerkt.

Dagelijks wordt er bij aanvang van de dienst in de VAC een camera check gedaan. Bij deze check worden alle camera’s op het park gecontroleerd op:

 • Wel/geen beeld
 • Obstakels die het zicht van de camera belemmeren
 • Verbinding oké
 • Kwaliteit oké
 • Besturing oké
 • In- uitzoom functie oké

Bij disfunctioneren van 1 van deze functies zal afhankelijk van de functie een surveillant worden aangestuurd, of een technische medewerker.
Tijdens de surveillances met de camera zal een eventueel probleem ook snel worden gesignaleerd.

Hoe wordt intern en extern gerapporteerd:

Alle meldingen die plaatsvinden op het terrein worden door ATN geregistreerd in een special voor dit doel ontwikkeld administratiesysteem.
Vanuit dit systeem worden na controle van de melding door een leidinggevende, de eerst volgende werkdag, per email bericht gecommuniceerd.

 • Als het gaat om een alarmmelding waarbij geen inbraak heeft plaatsgevonden zal dit alleen aan de ondernemer gecommuniceerd worden.
 • Als het gaat om een alarmmelding waarbij wel inbraak heeft plaatsgevonden zal dit aan de ondernemer en het parkmanagement gecommuniceerd worden.
 • Als er tijdens een surveillance ronden met de camera’s ongewenste situaties worden geconstateerd wordt dit aan het parkmanagement gecommuniceerd.

Indien de melding een hogere prioriteit heeft dat dit niet tot de eerst volgende werkdag kan wachten zl dit direct vanuit de meldkamer telefonisch worden gemeld.
Aansluiten zal de eerst volgende werkdag dit ook per mail nog worden gecommuniceerd.

Hoe snel kunnen beelden worden opgehaald en vrijgegeven:

Bij calamiteiten kan het gewenst zijn dat er beelden van het openbaar gebied aangeleverd worden aan de ondernemer en/of politie.
De aanvraag van beelden zal ten aller tijden gedaan moeten worden bij het bestuur van de vereniging en/of de parkmanager.

Als uitgangspunt hiervoor moet zijn dat de ondernemer welke getroffen is door een inbraak of vergelijkbare calamiteit aangifte hiervan gedaan moet hebben bij de politie. Het kan zijn dat deze aangifte op het moment van de aanvraag van de beelden nog niet gedaan is maar dan moet de ondernemer wel uitspreken dat er aangifte gedaan gaat worden. Middels het bijgevoegde formulier kan de aanvraag ingediend worden bij ATN. Dit kan dus alleen gedaan worden door het bestuur of de parkmanager.

Op het moment dat de aanvraag voor het opleveren van beelden bij ATN wordt ontvangen zal dit schriftelijk per email aan de aanvrager bevestigd worden.
In deze bevestiging zal ook direct aangegeven worden op welke termijn de beelden beschikbaar zijn. Afhankelijk van de hoeveelheid beelden zal het beeldmateriaal tussen de 8 en de 16 uur (werkuren) beschikbaar zijn. ATN zal zorgdragen voor de overdracht van de beelden aan de politie waarbij er door ATN ook op wordt toegezien dat de beelden allen met de juiste documenten vanuit justitie worden overgedragen. Hierdoor wordt de rechtsgeldigheid van de beelden in een eventuele strafzaak gewaarborgd.

De kosten voor het opvragen van beelden is als volgt opgebouwd:

 • Eerste camera voor maximaal 4 uur € 40,--
 • Elke volgende camera voor maximaal 4 uur in hetzelfde tijdsframe € 20,--
 • Eerste camera voor maximaal 12 uur € 80,--
 • Elke volgende camera voor maximaal 12 uur in hetzelfde tijdsframe € 40,--

Hoe kunnen we beter samenwerken met de leden en de politie:

Om de leden meer betrokken te krijgen met de veiligheid op het Park is het noodzakelijk om de communicatielijnen over beveiliging duidelijk te maken. Ook is het aan te bevelen om bij de entrees van het park aan te geven dat er naar een speciaal nummer gebeld kan worden in geval van verdachte situaties en bij vragen en opmerkingen over de veiligheid. Op deze manier “zien” de leden dagelijks dat er een eenvoudige manier is om in contact te komen met de beveiliging.
Ook is het zeer aan te bevelen om mobiele surveillance deel uit te laten maken van de collectieve beveiliging.