Lidmaatschap

Eigenaren van onroerend goed in het FOREPARK zijn krachtens de grond-verkoopvoorwaarden van het bedrijvenschap verplicht lid van de vereniging, en hebben een (gemaximeerd) stemrecht overeenkomstig hun grondbezit (1 stem per 1000 m2 met een minimum van 1 en een maximum van 10 stemmen). Ondernemingen, niet eigenaar, kunnen facultatief lid zijn van de vereniging en hebben per lid 1 stem. 

De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn beschikbaar voor de leden van de vereniging. 

De contributie bedraagt op jaarbasis:  

  • Eigenaren van onroerend goed €0,151 per m2 grondbezit
  • Bedrijven niet eigenaar, huurder lidmaatschap €149,92

De betaling van de contributie vindt twee keer per jaar plaats.

Informatie aanvragen over het lidmaatschap kan bij:
Vereniging Beheer Forepark
Postbus 51
2260 AB Leidschendam

Tel. 06-21839135
E-mail: info@forepark.nl