Partners

De Vereniging Beheer Forepark onderhoud contacten met diverse bedrijven, verenigingen, instellingen en partners

Pure Pixels
Pastoor Buyslaan 36
2242 RL  Wassebaar
Tel.nr.: 06-19071233
Website ontwikkeling en beheer  
Internet: http://www.purepixels.nl

Gemeente Den Haag
Gemeentelijk contactcentrum
Postbus 12655
2500 DP ‘s-Gravenhage
Tel.nr. 14070 (met vaste lijn)
Tel.nr. 070-14070 (met mobiel)

Kamer van Koophandel Haaglanden
Postbus 29718
2502 LS 's-Gravenhage
Tel. 088-5888000
Fax 070-3240684
Internet: http://www.kvk.nl

Regioregisseur Haaglanden
Johanna Westerdijkplein 67
Postbus 13336
2501 EH Den Haag
Tel. 070-4458835
Fax 070-4458825
Internet: http://www.regioregisseur.nl
Email: info@regioregisseur.hhs.nl

MKB-Nederland heeft in samenwerking met de Haagse Hogeschool een regioregisseur geïnstalleerd voor de ondernemer in de regio Haaglanden. Deze regioregisseur zorgt ervoor dat de ondernemer op goedkope en gemakkelijke wijze antwoorden of oplossingen kunt krijgen op de vragen of problemen. De regioregisseur maakt hierbij gebruik van de kennis die voorhanden is binnen de talrijke opleidingen van de Haagse Hogeschool. Daarnaast kunt u hier ook terecht voor de inzet van stagiares. 

Milieuplatform Bedrijven
Postbus 424
2260 AK Leidschendam
Tel. 070-3378506
Fax 070-3201302

Op 19 oktober 1995 heeft de gemeenteraad van Leidschendam het gemeentelijk milieubeleidsplan 1996-2000 vastgesteld. Dit plan richt zich op het ontwikkelen en doorvoeren van milieubeleid in samenspraak met anderen. Naar aanleiding hiervan is er een structureel milieu-overleg opgezet tussen afgevaardigden van het lokale bedrijfsleven en de gemeente. In dit overleg wordt met name gesproken over de wijze waarop gezamenlijk acties kunnen worden georganiseerd voor een beter milieu.  

Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen
Postbus 102 
2260 AC Leidschendam 
Tel. 070-3017777 
Fax 070-3206583 

Dit is het informatiepunt voor de nieuwe woonwijk Leidschenveen. Mensen kunnen hier inlichtingen krijgen over koop- en/of huurwoningen.  

Westvlietbewaking B.V.
Delftweg 72
2289 BA Rijswijk
Tel: 070-3900254
Fax: 070-3191372
E-Mail : info@westvlietbewaking.nl
Internet: http://www.westvlietbewaking.nl 

VNO - NCW
Paul van Delft
Postbus 93073 2509 AB Den Haag
T: 070 349 08 10
E: delft@vno-ncwwest.nl
Internet: http://www.vnoncw.nl

CityOutdoor (bewegwijzering Forepark)
Postbus 64
2980 AB Ridderkerk
Contactpersoon: de heer W. Knierim
Tel. 088-29095698M: 06-29095698
E-mail wybe@cityoutdoorsigns.nl
Internet: www.cityoutdoorsigns.nl