Live View

Wat is Live View?
Live View is een werkwijze die het mogelijk maakt dat de meldkamer van de politie rechtstreeks meekijkt met decamerabeelden van een bedrijventerrein wanneer een inbraak of overval (of een ander gewelddadig delict) plaatsvindt.

Door real time camerabeelden naar de meldkamer door te sturen heeft de politie en andere hulpdiensten zicht op de situatie, waardoor zij sneller en slimmer kunnen reageren. Voor de te volgen tactiek maakt het bijvoorbeeld veel uit of de overvallers zich nog in het pand bevinden of al naar buiten zijn gegaan. Met Live View kan de meldkamer dit nu zien, zodat zij de politie-eenheden beter kan sturen. Hiermee wordt de heterdaadkracht van de politie enorm vergroot.

De inmiddels aangesloten winkeliers, bedrijven en bedrijventerreinen zijn zeer te spreken over Live View. Het geeft een goed gevoel dat bij onraad de politie direct ziet wat er zich afspeelt en hierop actie kan ondernemen. De privacy wordt gewaarborgd doordat Live View alleen wordt gebruikt wanneer er een incident plaatsvindt. Pas dan worden de camerabeelden doorgezet naar de politiemeldkamer en kan de politie meekijken.

Daarnaast zal Live View preventief werken doordat er Live View logo´s duidelijk zichtbaar mogen worden geplaatst. Voor de criminelen wordt het meteen duidelijk dat de locatie is aangesloten op Live View en dat ze dus een groter risico lopen om aangehouden te worden.

Waarom Live View?
Het aantal inbraken en overvallen moet dalen en het oplossingspercentage moet omhoog. Dit kan ondermeer bereikt worden door sneller en adequater te reageren bij overvalmeldingen (vergroting van de heterdaadkracht).

De aanpak van overvallen is een van de speerpunten van het nationale veiligheidsbeleid. Het Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit, onderdeel van het landelijk programma ‘Gewelddadige Vermogenscriminaliteit’ is een structurele aanpak om overvallen een halt toe te roepen. Een van de adviezen uit het actieprogramma is dat publieke en private partijen de krachten moeten bundelen om overvalcriminaliteit aan te pakken.

Live View is een concrete uitwerking van dit advies, waarbij bestaande en nieuwe technologie wordt gebruikt in een publiek-privaat-samenwerkingsverband. Deze samenwerking is gericht op verbetering en versnelling van de behandeling van overvalmeldingen. Uiteraard kan Live View ook gebruikt worden bij andere gewelddadige delicten, inbraken en bij calamiteiten als branden.

Hoe werkt Live View?
Veel winkels, bedrijven en bedrijventerreinen beschikken over bewakingscamera’s die verbonden zijn met een Video Alarm Centrale. Bij onraad alarmeert de winkel of het bedrijf de Video Alarm Centrale door een alarm(sensor) te activeren of doordat een intelligente camera een alarm genereerd. Hierbij wordt ook een bewakingscamera geactiveerd, waarvan de beelden te zien zijn bij de Video Alarm Centrale. De beveiligingsmedewerker beoordeelt de melding en schakelt alle gegevens en de live beelden direct door naar de politiemeldkamer.

Politiemedewerkers op de meldkamer kunnen zo meteen zien hoe de situatie is, hoeveel overvallers er zijn, of er wapens worden gebruikt en of er gewonden zijn. Als er gewonden zijn kan ook meteen een ambulance gealarmeerd worden, zodat er snel medische hulp verleend kan worden.

Op het moment dat de Video Alarm Centrale de politie inschakelt, worden direct de live-beelden uit de winkel of het bedrijf meegestuurd. De politie kan dus real time meekijken.

Vanaf dit moment blijft er direct contact bestaan tussen de beveiligingsmedewerker van de alarmcentrale en de centralist van de politiemeldkamer. De politie kan bijvoorbeeld vragen om (indien mogelijk) een camera te draaien, in te zoomen of een andere (buiten)camera te activeren. Ook kan de centralist vragen om plattegronden en ander beeldmateriaal op het beeldscherm te zetten.

De bediening van de camera’s blijft bij de particuliere Video Alarm Centrales liggen; de politie kijkt mee via het beeldscherm van de beveiligingsmedewerker. Geen incident? Geen beeld!

Voor wie is Live View?

Live View is beschikbaar voor:

  • Winkels
  • Bedrijven
  • Bedrijventerreinen en particulieren die zijn aangesloten bij een particuliere alarmcentrale.
  • Geld- en waardedepots/transporteurs.lokale toezichtcentrales (van bijvoorbeeld gemeenten of particuliere beveiligingsbedrijven).

Wat zijn voorwaarden?

Om met Live View te kunnen werken zijn camera’s die waarnemingsbeelden kunnen maken voldoende. De meeste camerasystemen die de afgelopen jaren zijn geleverd zijn in principe hiervoor geschikt. Maar hoe beter de overvaller of inbreker in beeld is, hoe meer de politie er aan heeft bij de opsporing. Bijvoorbeeld voor het samenstellen van signalementen.Om met Live View te kunnen werken, moeten beveiligingscamera’s minimaal overzichtsbeelden kunnen maken. Daarbij is er een voorgeschreven projectie van toepassing om het primaire doel zo goed mogelijk af te dekken.Inbraak- en overvalsystemen met camera’s dienen (via internet) aangesloten te zijn op een particuliere Video Alarm Centrale. Om de kwaliteit te waarborgen wordt een installatie door het installatiebedrijf aan de Video Alarm Centrale opgeleverd. Door de Video Alarm Centrale wordt dan beoordeeld of de projectering en kwaliteit van de camera's voldoen aan de aansluitvoorwaarden van Live View.

Wat kost Live View?

De politie brengt geen kosten in rekening voor Live View. Het maakt - als additioneel deel - onderdeel uit van de overeenkomst met de particuliere Video Alarm Centrales. Mogelijk is het camerasysteem dat het aanwezig is al geschikt voor aansluiting op Live View.

Waarvoor is Live View nog meer te gebruiken?

Een aantal particuliere Video Alarm Centrales (waaronder ATN Videosurveillance), gemeentelijke toezichtcentrales en geld- en waardedepots/transporteurs is dan aangesloten op Live View.Op een later moment wordt het - naast het doorzetten van de live stream - ook mogelijk om foto’s en videoclips naar zowel de politiemeldkamers als naar smartphones en tablets te sturen. Het wordt ook mogelijk om het eerder bekeken beeldmateriaal terug te kijken.In 2013 wordt er onder meer voor gezorgd dat meldingen van alle alarmcentrales, geld- en waardedepots rechtstreeks als incidentmelding in het geïntegreerde meldkamersysteem (GMS) van de hulpdiensten komen. Tegelijkertijd verschijnen de camerabeelden automatisch bij de betreffende meldkamer(s).

Hoe is Live View tot stand gekomen?

Live View is een concrete uitwerking van een aantal aanbevelingen uit het Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit van de Taskforce Overvallen.Live View werkt via een landelijk operationeel beveiligd datanetwerk, dat in beheer is bij de politie.Met Live View hebben publieke en private partijen hun krachten hebben gebundeld om de overvallen aan te pakken. Er zijn afspraken gemaakt tussen de politie, particuliere alarmcentrales (PAC’s, Particuliere Video Alarm Centrales (VAC) en regionale toezicht ruimtes (RTR) over de beveiligde koppeling van de netwerken en de te volgen werkwijzen bij incidenten.Deze samenwerking sluit daarmee naadloos aan op het Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit van de Taskforce Overvallen.Opdrachtgevers zijn het ministerie van Veiligheid & Justitie en de Taskforce Overvallen. Het programma Live View is eind 2011 gestart en de implementatie loopt door tot en met 2013.