Nictiz

Automatisering/IT
Optimale toepassing van eHealth en ICT in de zorg kan niet zonder standaardisatie.

In nauwe samenwerking met zorgverleners, koepelorganisaties, standaardisatieorganisaties en industrie draagt Nictiz zorg voor de ontwikkeling en beschikbaarheid van de noodzakelijke standaarden. We doen dit door het organiseren van gemeenschappelijke ontwikkelprojecten, kennisoverdracht en kwaliteitstoetsing.

Tags
ICT Zorg