Laatste ontwikkelingen voor ondernemers in coronacrisis

Overig
Er zijn een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen. Wij zetten deze maatregelen met de juiste links op een rij:

Coronaloket voor ondernemers 
MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur).

Overzicht landelijke regelingen en noodmaatregelen kabinet
Een overzicht van landelijke regelingen en de noodmaatregelen vindt u via bijgaande links:

Overzicht regelingen via MKB Nederland
Overzicht noodmaatregelen Rijksoverheid

Wegwijzer uitvoering regelingen
Bijgaand overzicht geeft aan hoe de UITVOERING van de regelingen is belegd en hoe deze aangevraagd kunnen worden. Let op: dit kan per regeling verschillen. Zodra hier nieuwe informatie over beschikbaar is, laten wij dit weten. Houdt u hiervoor ook de website van de Gemeente Den Haag in de gaten. 

Lokale maatregelen en centraal informatiepunt Gemeente Den Haag
Voor vragen door ondernemers in Den Haag verwijzen wij u naar de website van de Gemeente Den Haag en het ondernemersloket. Hier vindt u informatie, maar ook updates over maatregelen op gemeentelijk niveau en over de uitvoering van landelijke maatregelen. 

Saskia Bruines, wethouder economie, heeft op vrijdag 20 maart 2020 een lokaal steunpakket gepresenteerd om het mkb en werknemers door de crisis te helpen. De samenvatting en de wijze waarop u hier gebruik van kunt maken vindt u ook terug op deze website.

Bent u zzp'er?
Door de maatregelen van de Rijksoverheid verliezen veel zelfstandig ondernemers, onder wie zzp'ers, inkomsten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke regeling voor 3 maanden. Er kan een aanvullende uitkering voor levensonderhoud worden aangevraagd: hier kunt u de aanvraag vanaf nu indienen.