PFOS-waarden update vervuilde sloot Forepark

Overig
Nieuwe metingen geven aan dat er hogere PFOS-waarden aanwezig zijn in de vervuilde sloot op het Forepark. In de sloten in de woonwijk Leidschenveen zijn de PFOS-waarden de laatste tijd juist afgenomen. GGD Haaglanden adviseert het RIVM-advies van afgelopen augustus te blijven volgen.

Het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Den Haag en de Omgevingsdienst Haaglanden voeren onderzoek uit naar de oorzaak van de vervuiling. Uiteraard blijven de betrokken partijen te PFOS-concentraties monitoren en houden we u op de hoogte als er verannderingen zijn in de waarden. Meer informatue over de PFOS en PFAS waarde in de sloot kunt u bekijken op de website van Hoogheemraadschap van Delfland.