Verduurzaming bedrijventerreinen

Overig
Is uw bedrijventerrein voorbereid op een duurzame toekomst?

Op donderdag 29 februari delen experts en ervaringsdeskundigen hun ervaringen en best practices. Ook wijzen ze u de weg binnen alle bestaande programma’s en subsidieregelingen die er bestaan vanuit het Rijk en de provincie Zuid-Holland. En vertellen zij alvast over de nieuwe regelingen die in 2024 worden opengesteld. Aan het inhoudelijke programma werken onder andere het Platform Verduurzaming Bedrijventerreinen, de Provincie Zuid-Holland en de Rabobank mee. Daarnaast nodigen zijn de netbeheerders uit onze regio gevraagd aanwezig te zijn.