Terugblik ALV 7 november 2022

Notulen
Algemene ledenvergadering  |  7 november 2022

KVO Keurmerk
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 november jl. heeft Petra Sevinga, Stadsdeeldirecteur Leidschenveen-Ypenburg het Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) uitgereikt. Het betreft een landelijk keurmerk voor een veilige bedrijfsomgeving. Een van de vereisten die het Keurmerk stelt is dat per kwartaal overleg plaatsvindt tussen de Vereniging, meerdere afdelingen van de gemeente (waaronder Stadsbeheer en Handhaving), Politie en Brandweer. Aan de hand van een vaste maatregelenmatrix wordt bepaald welke acties nodig zijn.

De verkregen certificering heeft een looptijd van drie jaar. Leden die een kopie van het certificaat wensen te ontvangen, kunnen dit aanvragen bij het secretariaat: info@forepark.nl

Parkeren Forepark
In het Forepark, en ook op de overige bedrijventerreinen, mag niet op de openbare weg geparkeerd worden. Dit gebeurt in de praktijk frequent. De gemeente Den Haag heeft nu een flyer ontwikkeld die begin januari 2023 huis aan huis bij de bedrijven in het Forepark bezorgd gaat worden. Hierin worden nogmaals de regels met betrekking tot parkeren onder de aandacht gebracht. Vervolgens gaan de regels gehandhaafd worden door de Politie.

Warmte voor de toekomst - Warmtelinq
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd door de heer H. Twisk van de Gasunie een toelichting gegeven op het project WARMTELINQ.
Het is hierbij de bedoeling dat warmte vanuit de Rotterdamse haven beschikbaar wordt gemaakt om steden in Zuid Holland (120.000 huishoudens) te verwarmen. Opdrachtgever van dit project is het Ministerie van Economische Zaken. De hoofdinfrastructuur wordt door Warmtelinq gelegd.

De planning voor het tracé Rijswijk-Leiden is als volgt:
2022-2024 planontwikkeling
2025-2027 aanleg leidingen
2027 ingebruikname WLQ leidingen.

Voor wat betreft Leidschenveen, dient een keuze gemaakt te worden tussen de twee volgende varianten: a. Variant A4 – boring onder spoor en N14 en b. Variant Tiber/Oude Middenweg – boring onder spoor en Oude Middenweg.

Warmtelinq gaat in gesprek met alle individuele bedrijven in het Forepark die hiermee te maken krijgen. Hoeveel bedrijven dit zijn, is op dit moment nog niet bekend. Het uitgangspunt is dat bedrijven in staat gesteld worden om operationeel te blijven gedurende de werkzaamheden.

Het bestuur houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent.
Mocht u prijs stellen op toezending van de presentatie, dan kunt u dit aangeven via info@forepark.nl

Begroting 2023
Tijdens de Algemene Ledenvergadering gaf Piet van Herk, vice-voorzitter/penningmeester een korte toelichting op de begroting 2023. In grote lijnen komt de begroting overeen met die van 2022 met uitzondering van de post Parkmanagement. Door het overlijden van Lex Bruggeman is dit een vacante positie. Ad interim worden de taken onder het bestuur verdeeld.

Bas Nijhuis
De vergadering werd afgesloten met een voordracht van Bas Nijhuis, de meest bekende en wel bespraakte scheidsrechter van Nederland. Hij gaf ons een goed - en bij vlagen hilarisch - beeld van hoe het er op het veld én achter de schermen aan toe gaat. Het was voor de aanwezigen leerzaam en amusant tegelijk door de cabareteske manier, waarop hij een en ander bracht.